Ogólne warunki korzystania z Fishtrip

Poniższe warunki mają zastosowanie do korzystania z Fishtrip (zwanym dalej Spółką) na stronie internetowej www.fishtrip.pl (zwanej dalej Serwisem). Użytkownik podczas odwiedzania i korzystania z Serwisu wyraża zgodę na poniższe warunki oraz wszystkie inne warunki, o których mowa w Serwisie. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, prosimy zamknąć stronę.

Prawa do Serwisu

Nazwa jest zastrzeżona prawnie

Wszelkie nazwy, loga i znaki towarowe obecne w Serwisie należą do Spółki. Mogą być wykorzystane przez spółki zależne lub partnerów, tylko po uzyskaniu przedniej zgody Spółki.

Treść serwisu, tekst, grafika, ikony, obrazy, pliki audio i oprogramowanie są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami prawa.

Kopiowanie, rozpowszechanianie, pobieranie

Nieautoryzowanie kopiowanie, rozpowszechnianie lub publiczne wykorzystanie Serwisu lub jakiejkolwiek jego części, jest naurszeniem praw autorskich i może prowdzić do sankcji cywilnych i karnych.

Pobieranie treści Serwisu i wszelkiego rodzaju kopiowanie treści Serwisu lub jego części, jest dozwolone tylko do użytku osobistego i niekomercyjnego.

Użytkownicy

Wszelkie materiały, informacje, lub inne treści otrzymane od użytkowników Serwisu, są ogólnodostępne i Spółka ma prawo do swobodnego wykorzystania otrzymanych materiałów i treści.

Spółka ma prawo do swodobnego przesyłania, kopiowania, rozpowszechniania i modyfikowania wszelkich danych, obrazów, dzwięków, tekstów i innych treści zawartych w Serwisie, w celach komercyjnych i niekomercyjnych.

Zamówienia i płatności

Wszelkie specjalne warunki muszą być ujawnione przed dokonaniem płatności. Kwota zostanie pobrana z konta klienta, tylko w momencie potwierdzenia zakupionego produktu (rezerwacji) w odrębnej wiadomości mailowej. Ceny oraz specjalne warunki są ustalane indywidualnie przez właścicieli ofert, Spółka nie ma wpływu na te informacje i nie ponosi za nie odpowiedzilności.

Rezygnacja z rezerwacji

Istnieją specjalne warunki każdej oferty, regulujące ewentualną rezygnację z rezerwacji.

Jeśli warunku regulujące odwołanie wyprawy zostaną spełnione, potrzebny jest kontakt mailowy na adres kontakt@fishtrip.pl lub telefoniczne pod numerem telefonu +48 (0) 58 731 00 97. Niezdbędne jest podanie numeru zamówienia. Spółka w przeciągu 5 dni roboczych zwróci zapłaconą kwotę klientowi.

Wyłączenie odpowiedzialności

Spółka oraz Serwis funkcjonują jako niezalezny pośrednik ustanawiający wiążące umowy pomiędzy klientami i właścicielami przedstawianych ofert. Spółka zyskuje profit od nabywców, tylko w momencie dostarczenia usługi.

Informacje podane w Serwisie mogą być niedokładne. Spółka ma prawo w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, zmienić zawartość Serwisu, lub usługi i opisu produktów.

Spółka nie ponosi odpowiedzianości za zmianę lub uszkodzenie informacji, w momencie uzyskania do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść stron trzecich połączonych Serwisem.

Odpowiedzialność

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu, działania organizatorów wypraw, przerw w działalności gospodarczej lub innych strat bezpośrednich lub pośrednich.

Użytkownicy Serwisu akceptują wykorzystanie Serwisu do celów zgodnych z prawem i zobowiązują się do nie uszkadzania Serwisu, dodawania lub usuwania treści Serwisu lub uzyskania dostępu do częsci Serwisu, która nie jest przeznaczona dla danego użytkownika. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem.

Zaleca się aby wszyscy klienci zaopatrzyli sie w ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Reklamacje

Reklamacje dotyczyące wypraw powinny być kierowane bezpośrednio do organizatorów/armatorów. Spółka służy pomocą w nawiązaniu kontaktu z organizaotrami/armatorami.

Dane osobowe

Spółka jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności.

Inne postanowienia

Nazwa użytkownika i hasło

Hasła dostępu do strony nie należy udostępniać osobom trzecim i należy je regularnie zmieniać. Przy opuszczaniu strony użytkownik powinien się wylogować i zamknąć przeglądarkę.

Nie wolno podejmować prób do uzyskania dostępu do Serwisu bez posiadania nazwy użytkownika i hasła.

Zamknięcie konta

Spółka zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zawieszenia konta użytkownika w przypadku naruszenia ninejszych ogólnych warunków.

Zamiana warunków

Spółka ma prawo w każdej chwili do zmiany warunków. Spółka zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, bez uprzedzenia do usuwania informacji na stronie intenetowej, a także do zamknięcia Serwisu.

Unieważnienie

W przypadku, gdy jakakolwiek część ninejszych warunków zostanie uznana za niezgodne z prawem, nieprawidłowe lub niewykonalne nie ma to wpływu na pozostałe warunki umowy.

Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw.

Prawo

Przepisy prawa polskiego regulują wszelkie warunki i spory wynikające z korzystania z Serwisu.

Specjalne warunki dla dostawców usług na platformie Fishtrip

Rejestrując się na platformie Fishtrip (Spółka) zgadasz się na następujące warunki dla dostawców usług oraz na akceptację warunków ogólnych serwisu.

Warunki specjalne

W przypadku posiadania specjalnych warunków anulowania rezerwacji lub innych warunków przez dostawcę usługi, odstępujących od podstawowych warunków Spółki, powinny one zostać wyraźnie przedstawione w opisie oferty.

Spółka ma prawo do prowadzenia dialogu z dostawcą w sprawie specjalnych warunków.

Spółka może bez podania powodu, usunąć serwis oferowany na stronie internetowej, jeśli oferta danego dostawcy nie spełnia wymagań Spółki odnośnie prezentowanych ofert, pomysłu i konceptu biznesu formy. Dostawca usług, którego oferty zostaną usunięte z Serwisu, zostanie poinformowany o tym fakcie przed usunięciem. W przypadku konieczności usunięcia ze względów ochrony Serwisu usunięcie nie zostanie wcześniej zakomunikowane.

Specjalne warunki dostawcy usługi nie maja wpływu na zmianę prawa Spółki do pobierania opłaty administracyjnej.

Opłaty administracyjne

Spółka nakłada opłatę administracyjną na wszystkie usługi oferowane przez Serwis. Wysokość opłat jest regulowana umową agencyjną podpisaną przez obie strony.

Rozliczenia

Spółka w przeciągu pięciu dni roboczych po odbyciu wyprawy, dokona przelewu kwoty brutto na konto dostarczone przez dostawcę.

Ubezpieczenie

W gestii armatorów/ organizatorów wypraw jest nawiązywanie umów z odpowiednimi firmami ubezpieczeniowymi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za w/w działania.

Współpraca

Dostawcy usług i Spółka działają w ramach podpisanej umowy agencyjnej.

Marketing

Dostawcy usług mają prawa do używania nazwy i loga Spółki, a także innych materiałów marketingowych Spółki.

Wszystkie materiały z wykorzystaniem loga Spółki, muszą zostać zatwierdzone przez Spółkę przed ich opublikowaniem.

Spory

Wszelkie spory pomiędzy Dostawcami usług i Klientami nie należą do zadań Spółki. Spółka asystuje w nawiązaniu kontaktów pomiędzy stronami.

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Serwisu, prosimy o kontakt poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@fishtrip.pl . Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminy w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.